Špecifikácia testov

slovenský jazyk a literatúra

cudzí jazyk- úroveň B1

cudzí jazyk- úroveň B2