Organizačné pokyny

Pokyny pre školských koordinátorov

  Pokyny pre predsedov    

ŠMK a PMK

Pokyny pre administrátorov- cudzí jazyk B1, B2, C1

Pokyny pre administrátorov- vyučovací jazyk